Categories
นานาสาระ

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย แหล่งมรดกโลก

วันนี้ Centrovirtual คุณไปรู้จักกับปูชณียสถานสำคัญของไทย
หลักฐานชิ้นสำคัญอาณาจักรในแผ่นดินสยาม
“อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย”

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ภาพจากสถานที่บางส่วนของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ครอบคลุมพื้นที่โบราณสถานกรุงสุโขทัย ศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรสุโขทัยซึ่งมีอำนาจอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18–19 ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า (เขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า) อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ห่างจากตัวเมืองสุโขทัยปัจจุบัน (เขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี) ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 12 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนจรดวิถีถ่อง)
ผังเมืองสุโขทัยมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร กว้างประมาณ 1.6 กิโลเมตร มีประตูเมืองอยู่ตรงกลางกำแพงเมืองแต่ละด้าน ภายในยังเหลือร่องรอยพระราชวังและวัดอีก 26 แห่ง วัดที่ใหญ่ที่สุดคือวัดมหาธาตุ อุทยานแห่งนี้ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์โดยกรมศิลปากรด้วยความช่วยเหลือจากยูเนสโก มีผู้เยี่ยมชมหลายแสนคนต่อปี ซึ่งสามารถเดินเท้าหรือขี่จักรยานเที่ยวชมได้
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยได้รับการประกาศคุ้มครองครั้งแรกตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 112 ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2504 ต่อมาใน พ.ศ. 2519 โครงการฟื้นฟูอุทยานแห่งนี้ก็ได้รับการอนุมัติ และเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2531 โดยในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ยูเนสโกได้ประกาศให้อุทยานแห่งนี้เป็นแหล่งมรดกโลกร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์ที่กำแพงเพชรและศรีสัชนาลัยภายใต้ชื่อว่า “เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร”

อุทยานแห่งนี้เต็มไปด้วยโบราณสถานมากมาย

โบราณสถานในอุทยานฯ

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มีโบราณสถานต่างๆ มากมาย มีทั้งในเขตในบริเวณกำแพงเมือง และนอกเขตกำแพงเมือง ซึ่งหากมาในครั้งเดียวอาจจะไม่สามารถเที่ยวชมเก็บได้ครบอย่างละเอียดหมดทุกที่ ซึ่งมีสถานที่สำคัญที่ควรไปเยี่ยมชม ดังนี้.-
1. พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2. วัดมหาธาตุ
3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง
4. วัดตระพังเงิน
5. วัดศรีสวาย
6. วัดตระพังทอง
7. วัดสระศรี
8. วัดชนะสงคราม
9. วัดตระกวน
10. ศาลตาผาแดง
11. วัดพระพายหลวง
12. เตาทุเรียงสุโขทัย
13. วัดสังฆวาส
14. วัดศรีชุม
15. วัดช้างล้อม
16. วัดตระพังทองหลาง
17. วัดเจดีย์สูง
18. วัดก้อนแลง
19. วัดต้นจันทร์
20. วัดเชตุพน
21. วัดเจดีย์สี่ห้อง
22. วัดศรีพิจิตรกิรติกัลยาราม
23. วัดวิหารทอง
24. วัดอโสการาม
25. วัดมุมลังกา
26. วัดตะพานหิน
27. วัดอรัญญิก
28. วัดช้างรอบ
29. วัดเจดีย์งาม
30. วัดถ้ำหีบ
31. วัดมังกร
32. วัดพระยืน
33. วัดป่ามะม่วง
34. วัดตึก
35. สรีดภงค์หรือทำนบพระร่วง

เมืองสุโขทัยเคยเป็นราชธานีของไทยมีความเจริญรุ่งเรือง เป็นศูนย์กลางการปกครอง ศาสนา และเศรษฐกิจ ภายในอุทยานประวัติศาสตร์ มีสถานที่สำคัญที่เป็นพระราชวัง ศาสนสถาน โบราณสถาน โดยมีคูเมือง กำแพงเมือง และประตูเมืองโบราณล้อมรอบอยู่ในรูปสี่เหลี่ยม มีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร กว้างประมาณ 1.6 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่กว่า 70 ตารางกิโลเมตร มีประตูเมืองอยู่ตรงกลางกำแพงเมืองแต่ละด้าน ภายในยังเหลือร่องรอยพระราชวังและวัด และมีโบราณสถานสำคัญที่มีจำนวนมากกว่า 30 แห่ง วัดที่ใหญ่ที่สุดคือวัดมหาธาตุ
กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมืองเก่าสุโขทัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2478 ต่อมาได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์โดยกรมศิลปากรด้วยความช่วยเหลือจากองค์การยูเนสโก และเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2531 โดยในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2534 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้อุทยานแห่งนี้เป็นแหล่งมรดกโลก ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์ที่กำแพงเพชรและศรีสัชนาลัย ปัจจุบันอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของไทย ที่ได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศโดยกรมศิลปากร โดยในแต่ละปีมีจะผู้เข้าเยี่ยมชมหลายแสนคน ซึ่งสามารถเดินเท้าหรือขี่จักรยานเที่ยวชมได้

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

คำแนะนำในการเยี่ยมชม

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มีค่าเข้าชมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเพียง 10 บาท และ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 40 บาทเท่านั้น หรือสามารถซื้อตั๋วรวมได้ชาวไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 150 บาท โดยบัตรนี้สามารถเข้าชมอุทยานฯ ต่างๆ ในจังหวัดสุโขทัยได้ภายในระยะเวลา 30 วัน
สำหรับการเที่ยมชมอุทยานฯ จะใช้สองเท้า หรือ สองล้อก็ได้เช่นกัน โดยที่อุทยานฯ มีจักรยานให้เช่าเพื่อปั่นเที่ยวชมในโบราณสถานต่างๆ ในเขตอุทยานฯ แต่สำหรับใครที่อยากจะค่อยๆ เดินเที่ยวชมความงาม ถ่ายรูป ดื่มด่ำอดีตอันรุ่งเรืองของโบราณสถาน วัด เจดีย์ต่างๆ การเดินเที่ยวชมก็สะดวกสบาย เพราะบรรยากาศอันร่มรื่น สะอาดตาในอุทยานฯ

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น. (ปิดจำหน่ายบัตรเวลา 18.00 น.)

หมายเหตุ : ตั้งแต่เวลาประมาณ 19.00-21.00 น. จะมีการส่องไฟชมโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย กรณีเข้าชมเป็นหมู่เป็นคณะและต้องการวิทยากรนำชม ติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โทร. 0 5569 7310